การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการท้องถิ่นของจ.อุบลราชธานี

      ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า ฝ.พร.อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย ได้แก่  อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และ ฝ.พร.  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2549   ที่น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดข่าว
การสร้างความสัมพันธ์  ผู้ประกอบการ  ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี
   ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า ฝ.พร.อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย ได้แก่  อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และ ฝ.พร.  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  จนถึงปี  2549  และได้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2549   ที่น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการประชุม  ร่วมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  ฝ.พร.ศรีสะเกษ  อบต.พรานและผู้ประกอบการเหมืองแร่ใน จ.ศรีสะเกษ  ในที่ประชุมมีการหารือถึงปัญหาฝุ่นละอองและความปลอดภัยของชุมชนที่ใช้เส้นทางจากการขนส่งลำเลียงหินและโรงโม่หิน   และปัญหาเรื่องการจัดทำป้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงไว้             ไม่ชัดเจน   ซึ่งผู้ประกอบการได้รับทราบปัญหาและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้  มีการเสนอให้ แจ้ง อบต. ทราบและ ร่วมตรวจสอบในกรณีที่ อสจ. จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หาก อบต. ใดต้องการขอความร่วมมือ/หรือหาแนวทางดำเนินการในการจัดประชุมร่วม  3  ฝ่าย  สามารถขอความร่วมมือมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โทร. 02-2023741  หรือ 02-3543511
 

Update news:2550-02-14

 
 

Visitor Number
5207254
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]