รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม2559

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2559 มี อปท. รายงาน มาจำนวน 15 แห่ง 6 จังหวัด


รายละเอียดข่าว

รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 15 แห่ง จำนวน ประทานบัตร 49 แปลง

 

Update news:2559-11-01

เอกสารแนบ:
เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5135689
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]