รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2559

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 21 แห่ง 16 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 21 แห่ง จำนวนประทานบัตร 81 แปลง

 

Update news:2559-11-01

เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5621777
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]