ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท.

โครงการประกวด

"อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ

 "สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


รายละเอียดข่าว

"อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" สำหรับ อปท. ที่มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

และ"สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" สำหรับ อปท. ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด "อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" แล้ว

 

Update news:2561-03-08

เอกสารแนบ: รายละเอียดโครงการ
เอกสารแนบ: ใบสมัคร
 
 

Visitor Number
5621838
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]