ประกาศผลการประกวด อปท.นักพัฒนา

ประกาศผลการประกวด

"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ "สุดยอด อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2561


รายละเอียดข่าว

ตามที่ กพร.ได้ประกาศเชิญชวนให้ อปท.ทั่วประเทศที่มีประทานบัตรเหมืองแร่ตั้งอยู่และได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ "สุดยอด อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"(Champ of the Champ) สำหรับอปท.ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งอปท.ที่ได้รับรางวัลต่างๆดังเอกสารแนบ

 

Update news:2561-05-08

เอกสารแนบ: ประกาศผลรางวัลอปทนักพัฒนาปี2561
 
 

Visitor Number
4865234
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]