ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การสัมมนาและพิธีมอบรางวัลโครงการ "อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"และ"สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


รายละเอียดข่าว

ด้วย กพร.โดยกองบริหารสิ่งแวดล้อม(กบส.) กำหนดจัดการสัมมนาสำหรับผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ อปท.ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ "อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" และ "สุดยอด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ในวันศุกร์ที่1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 

Update news:2561-05-24

เอกสารแนบ: กำหนดการ
 
 

Visitor Number
4865102
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]