ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ประจำปี 2562

โครงการประกวด

"อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


รายละเอียดข่าว

     ขอเชิญชวน อปท. ที่มีประทานบัตรในพื้นที่ส่งผลงาน/กิจกรรม

เข้าร่วมประกวดโครงการ "อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"

ประจำปี 2562

 

Update news:2562-03-18

เอกสารแนบ: รายละเอียดโครงการ
เอกสารแนบ: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
 

Visitor Number
4865204
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]