การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการทำเหมืองแร่ดินขาวทำให้ชุมชนหมู่ที่ 2  และ 12  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขุ่นข้นที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน  นอกจากนี้การขนส่งแร่ทำให้ชุมชนหมู่ที่ 8, 11  และ 12  เดือดร้อน 

รายละเอียดข่าว
อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการทำเหมืองแร่ดินขาวทำให้ชุมชนหมู่ที่ 2  และ 12  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขุ่นข้นที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน  นอกจากนี้การขนส่งแร่ทำให้ชุมชนหมู่ที่ 8, 11  และ 12  เดือดร้อน  ดังนั้น อบต.ผาจุก ได้ร่วมกับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการโดยเข้าตรวจสอบการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 และ 11  ตุลาคม 2549   ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียน แต่สาเหตุน้ำขุ่นข้นเกิดจากแร่ดินขาวของประทานบัตรที่ 223020/14631 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และประทานบัตรที่ 22337/14772  ตั้งอยู่ที่ต.ผาจุก  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้มีหนังสือสั่งการผู้ประกอบการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยให้มีการเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และสร้างคันทำนบดิน   คูระบายน้ำ  คูรับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่   สำหรับเรื่องการขนส่งแร่ได้มีหนังสือกำชับให้ควบคุมความเร็วในช่วงที่ผ่านชุมชนไม่เกิน 30  กม./ชม. และให้รถขนส่งแร่ทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (รายละเอียดข่าวดังแนบ)
 

Update news:2550-02-14

เอกสารแนบ: การแก้ไขปัญหาอบต ผาจุก.doc
 
 

Visitor Number
5207425
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]