ประกาศผลการประกวด "อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"

ประกาศผลการประกวด

"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2562


รายละเอียดข่าว

  ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ได้ประกาศเชิญชวนให้ อปท.ทั่วประเทศที่มีประทานบัตรเหมืองแร่ ตั้งอยู่และได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"     

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอปท.ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ

 

Update news:2562-07-24

เอกสารแนบ: ประกาศผลรางวัลอปทนักพัฒนาปี2562
 
 

Visitor Number
5623281
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]