การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ได้ดำเนินการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รายละเอียดข่าว
เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน"     ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้   กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.
 

Update news:2562-08-19

เอกสารแนบ: รายละเอียดการสัมมนา
เอกสารแนบ: เอกสารประกอบการบรรยายภาคเช้า
 
 

Visitor Number
5623799
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]