การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การมีส่วนร่วมและดำเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของ อปท.” และ “การทำงานเป็นทีมของคนต่างวัย ต่าง Generation อย่างไรให้ราบรื่น” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 ราย

รายละเอียดข่าว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การมีส่วนร่วมและดำเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของ อปท.” และ “การทำงานเป็นทีมของคนต่างวัย ต่าง Generation อย่างไรให้ราบรื่น” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 ราย
 

Update news:2565-07-22

เอกสารแนบ: เอกสารประกอบการบรรยายและภาพงานอบรม
 
 

Visitor Number
5290007
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]