การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.แม่ปาน อ. ลอง จ.แพร่

อบต.แม่ปาน  อ.ลอง  จ.แพร่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2550 พบว่า การทำเหมืองแร่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน  และถนนชำรุดจากการขนส่งแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม และบริษัท ศักดาพร จำกัด

รายละเอียดข่าว

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   ของ อบต.แม่ปาน  อ. ลอง   จ.แพร่

 อบต.แม่ปาน  อ.ลอง  จ.แพร่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2550 ของบริษัท ศักดาพร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม และบริษัท  แทร็คโก้ จำกัด ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พบว่า การทำเหมืองแร่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน  และถนนชำรุดจากการขนส่งแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม และบริษัท ศักดาพร จำกัด นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือสั่งการให้บริษัทฯ ดังกล่าว ดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายและเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้แจ้งผลการแก้ไขปัญหา ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ทราบ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้ดำเนินการขุดลอกถนนส่วนที่ชำรุดออก ทำการบดอัดหินใหม่ และราดยางถนนเป็นบางส่วนแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้คำรับรองว่าจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง และได้ส่งภาพถ่ายการซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดมาเพื่อเป็นหลักฐาน 

 

Update news:2550-07-06

 
 

Visitor Number
5135667
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]