สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 10  จังหวัด  อปท.  19  แห่ง


รายละเอียดข่าว

 ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 10  จังหวัด  อปท.  19  แห่ง  ประกอบด้วย 


  1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  40  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   115  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.   8  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  14  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.   22  แห่ง  ประกอบด้วย
    
 
จังหวัดเชียงราย   ได้แก่ อบต. ป่าแงะ  เม็งราย  ดอยฮาง  สันสลี  เวียงกาหลง
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อบต. สบเตี๊ยะ  บ่อแก้ว
จังหวัดตรัง ได้แก่ อบต. นาท่ามเหนือ  ทุ่งค่าย  นาเมืองเพชร  เขาขาว   โคกสะบ้า
จังหวัดตาก ได้แก่ อบต.วังประจบ  ไม้งาม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบต. กรุงชิง  นบพิตำ  ไม้เรียง
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อบต. เจริญสุข  อิสาณ  เสม็ด  สวายจิก
จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อบต.วังท่าช้าง  ลาดตะเคียน  โคกไม้ลาย
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่  อบต. เนินมะปราง
จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่ อบต. บ้านโตก
จังหวัดแพร่ ได้แก่ อบต.ไผ่โทน
จังหวัดระนอง ได้แก่ อบต. หาดส้มแป้น
จังหวัดลำปาง ได้แก่ อบต. บ้านสา  ทุ่งกว๋าว  แม่ทะ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อบต. คลองเปียะ  คูหาใต้
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ อบต. หินซ้อน  ท่าตูม  ทับกวาง  หน้าพระลาน
          เขาวง  พุคำจาน  เจริญธรรม
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อบต. กลางดง  หนองหญ้าปล้อง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อบต. ป่าร่อน  ทุ่งเตาใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ อบต. บ่อทอง  ผาจุก
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อบต. โซง

 

 

 

Update news:2550-10-10

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงาน อปท กย 50.xls
 
 

Visitor Number
5135717
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]