สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2550 มี อปท. รายงานมา จำนวน 21 จังหวัด อปท. 39 แห่ง

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2550 มี อปท. รายงานมา จำนวน 22 จังหวัด อปท. 39 แห่ง ประกอบด้วย

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 25 แห่ง จำนวนประทานบัตร 51 แปลง

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 6 แห่ง จำนวนประทานบัตร 7 แปลง

3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 33 แห่ง

จังหวัดจันทบุรี

ได้แก่

อบต.

ขุนซ่อง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้แก่

อบต.

เขาหินซ้อน

จังหวัดชลบุรี

ได้แก่

อบต.

หนองไผ่แก้ว บางพระ หนองข้างคอก

จังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่

อบต.

สบเตี๊ยะ สะเมิง

จังหวัดตาก

ได้แก่

อบต.

ไม้งาม ท้องฟ้า ท่าสายลวด

จังหวัดตราด

ได้แก่

อบต.

บ่อพลอย

จังหวัดนครราชสีมา

ได้แก่

อบต.

หมูสี หนองน้ำแดง ทุ่งอรุณ สัมฤทธิ์

จังหวัดบุรีรัมย์

ได้แก่

อบต.

สวายจีก เสม็ด

จังหวัดพิจิตร

ได้แก่

อบต.

เขาเจ็ดลูก

จังหวัดพะเยา

ได้แก่

อบต.

ห้วยลาน

จังหวัดพังงา

ได้แก่

อบต.

บางเตย

จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้แก่

อบต.

ศาลาลาย กันจุ บ้านโตก ท้ายดง สามแยก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้แก่

อบต.

แม่ลาน้อย ป่าแป๋

จังหวัดยะลา

ได้แก่

อบต.

ตาเนาะแมเราะ

จังหวัดระนอง

ได้แก่

อบต.

หาดส้มแป้น

จังหวัดระยอง

ได้แก่

อบต.

บ้านแลง ตะพง

จังหวัดราชบุรี

ได้แก่

อบต.

เขาขลุง หนองกระทุ่ม

จังหวัดลำพูน

ได้แก่

อบต.

แม่ตืน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้แก่

อบต.

ป่าร่อน ลำพูน

หนองบัวลำภู

ได้แก่

อบต.

เทพคีรี

จังหวัดอุบลราชธานี

ได้แก่

อบต.

โซง บุเปือย

 

Update news:2550-11-08

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานอปท.ตค.50.xls
 
 

Visitor Number
5622058
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]