การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

ตามที่ อบต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่าก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือนและหินปลิวกระเด็น ไม่มีการให้สัญญาณเตือนภัย และการขนส่งแร่มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลางถึงมาก


รายละเอียดข่าว

ตามที่ อบต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด ประทานบัตรที่ 23432/15513 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พบว่า การทำเหมืองแร่ของบริษัท เขาบ่อคอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือนและหินปลิวกระเด็น ไม่มีการให้สัญญาณเตือนภัย และการขนส่งแร่มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลางถึงมาก นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ และได้ทำบันทึกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงและกำชับโดยเคร่งครัด แล้ว

 

Update news:2550-12-11

 
 

Visitor Number
5622122
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]