สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2550

 ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 24  จังหวัด  อปท.  40  แห่ง 


รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 24  จังหวัด  อปท.  40  แห่ง  ประกอบด้วย
 1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  11  แห่ง   จำนวนประทานบัตร   85  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.   2  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  2  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  38  แห่ง
 4.  รายงานทาง Internet  จำนวน 20 แห่ง

 จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อบต.หน้าเขา
 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อบต.นาหนองทุ่ม   วังสวาบ   ดงลาน  บริบูรณ์
 จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อบต.สนามไชย
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อบต.บ้านแปะ 
 จังหวัดตาก ได้แก่ อบต.ตากออก   น้ำรึม   วังประจบ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบต.นบพิตำ   ไม้เรียง
 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อบต.สุขสำราญ
 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อบต.เจริญสุข   อิสาณ
 จังหวัดพะเยา ได้แก่ อบต.จำป่าหวาย
 จังหวัดพังงา ได้แก่ อบต.บางเตย
 จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อบต.พนมวังก์
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อบต.ศาลาลาย
 จังหวัดแพร่ ได้แก่ อบต.ไผ่โทน
 จังหวัดลพบุรี ได้แก่ อบต.บ่อทอง 
 จังหวัดลำปาง ได้แก่ อบต.บ้านสา   หัวเสือ   แม่เมาะ
 จังหวัดเลย ได้แก่ อบต.ท่าลี่
 จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อบต.พราน
 จังหวัดสงขลา ได้แก่ อบต.คลองเปียะ
 จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อบต.ไทยอุดม
 จังหวัดสระบุรี ได้แก่ อบต.ท่าตูม  หน้าพระลาน   เขาวง   มิตรภาพ
 จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อบต.กลางดง   ตลิ่งชัน   หนองหญ้าปล้อง  นาขุนไกร
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อบต.บ้านทำเนียบ
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ อบต.บ่อทอง  ขุนฝาง   ผาจุก
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อบต.สีวิเชียร 

 

Update news:2550-12-21

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานอปท. พฤศจิกายน 50.xls
 
 

Visitor Number
5622115
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]