แจ้งรายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมีนาคม 2549

มีอปท .ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในเดือนมีนาคม   2549 รายงานมาทั้งสิ้น   15  จังหวัด    28   อปท .

รายละเอียดข่าว

สรุปผลการปฏิบัติงานของ อปท.ตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในเดือนมีนาคม 2549 มี อปท.ที่รายงานมาทั้งสิ้นนี้ 15 จังหวัด 28 อบต. ได้แก่  จ.กระบี่ อบต.อ่าวลึกน้อย จ.ตราด อบต.บ่อพลอย จ.นครราชสีมา อบต.สัมฤทธิ์ จ.นครนายก อบต.เขาพระ จ.เพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก จ.พะเยา อบต.สระ จ.แพร่ อบต.น้ำเลา จ.เลย อบต.นาดินดำ จ.ลำปาง อบต.บ้านหวด อบต.แม่วะ อบต.แม่ตีบ จ.สุราษฎร์ธานี อบต.ขุนทะเล อบต.ทุ่งเตาใหม่ อบต.บางสวรรค์ จ.สุรินทร์ อบต.ประทัดบุ จ.สงขลา อบต.เขาพระ อบต.คูหาใต้ จ.สระบุรี อบต.หน้าพระลาน อบต.มิตรภาพ อบต.เขาวง อบต.เจริญธรรม อบต.ลำพญากลาง อบต.ทับกวาง อบต.มวกเหล็กเทศบาลตำบลทับกวาง อบต.หินซ้อน จ.สตูล อบต.ทุ่งนุ้ย จ.อุบลราชธานี อบต.นาแวงประกอบด้วย
           1.รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 12 อบต. จำนวน 105 แปลง 
           2.รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน 19 อบต. จำนวน 81 แปลง
           3.รายงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน 21 อบต.(รายละเอียดดังตารางแนบ)

 

Update news:2549-06-08

เอกสารแนบ: สถานการณ์อปทมีนาคม2549.doc
เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทมีนาคม2549.xls
 
 

Visitor Number
5331321
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]