รายงานผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียน

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนการทำเหมืองของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด  ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  

รายละเอียดข่าว
รายงานผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนการทำเหมืองแร่ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด
           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนการทำเหมืองของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจาก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  ปลัดอำเภอทับคล้อ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 (เชียงใหม่)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  ตัวแทนบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด  ผู้ร้องเรียน  และราษฎรจากบ้านเขาหม้อและบ้านหนองระมาน  จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 120 คน ในการประชุมครั้งนี้มีอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 ข้อร้องเรียนของราษฎรบ้านเขาหม้อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  มีดังนี้
 

Update news:2551-03-11

เอกสารแนบ: เรื่องร้องเรียน บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด
 
 

Visitor Number
5622027
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]