สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 28 จังหวัด อปท. 59 แห่ง ประกอบด้วย

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 28 จังหวัด อปท. 59 แห่ง ประกอบด้วย

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 25 แห่ง จำนวนประทานบัตร 73 แปลง

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 49 แห่ง จำนวนประทานบัตร 195 แปลง

3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 46 แห่ง

4. รายงานทาง Internet จำนวน 31 อบต.

จังหวัดกระบี่

ได้แก่

หน้าเขา คลองขนาน

จังหวัดกาญจนบุรี

ได้แก่

ไล่โว่

จังหวัดกำแพงเพชร

ได้แก่

พรานกระต่าย

จังหวัดจันทบุรี

ได้แก่

สนามไชย

จังหวัดชลบุรี

ได้แก่

บางพระ

จังหวัดชุมพร

ได้แก่

สะพลี

จังหวัดตรัง

ได้แก่

เขาขาว

จังหวัดตาก

ได้แก่

พระธาตุผาแดง ท่าสายลวด

จังหวัดนครราชสีมา

ได้แก่

กลางดง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้แก่

ควนทอง เทศบาลเมืองทุ่งสง

 

กรุงชิง เขาน้อย

จังหวัดนครสวรรค์

ได้แก่

ไพศาลี เทศบาลเมืองตาคลี

จังหวัดบุรีรัมย์

ได้แก่

เจริญสุข สวายจีก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้แก่

หาดขาม กำเนิดนพคุณ ช้างแรก

จังหวัดพะเยา

ได้แก่

สระ

จังหวัดเพชรบุรี

ได้แก่

หนองกะปุ

จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้แก่

พญาวัง บ้านโตก ท้ายดง สามแยก

จังหวัดแพร่

ได้แก่

ไผ่โทน แม่ปาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้แก่

แม่ลาน้อย

จังหวัดระยอง

ได้แก่

ตะพง

จังหวัดลพบุรี

ได้แก่

สนามแจง เทศบาลตำบลโคกคูม

จังหวัดลำปาง

ได้แก่

นิคมพัฒนา บ้านเป้า บ้านกิ่ว

 

 หัวเสือ เทศบาลตำบลสิริราช บ้านดง

 

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

จังหวัดเลย

ได้แก่

ท่าลี่

จังหวัดสงขลา

ได้แก่

เขาพระ คูหาใต้

จังหวัดสระแก้ว

ได้แก่

ไทยอุดม

จังหวัดสระบุรี

ได้แก่

เทศบาลต.ทับกวาง หน้าพระลาน

 

 เขาวง เจริญธรรม หินซ้อน

 

โคกแย้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้แก่

พรุพี ลำพูน ทุ่งเตาใหม่

จังหวัดอุตรดิตถ์

ได้แก่

บ่อทอง ผาเลือด ขุนฝาง ผาจุก

จังหวัดอุบลราชธานี

ได้แก่

โซง

 

Update news:2551-03-24

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
 
 

Visitor Number
5207222
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]