สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานของ อบต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดข่าว

สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของบริษัท บอรอล ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 21375/15320 ตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีการร้องเรียนว่ามีการทำงานเสียงดังในเวลากลางคืน รบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านห้วยสองตอน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อให้แก้ไขเหตุร้องเรียน กล่าวคือผู้ประกอบการมีการโม่ ย่อยแร่ทั้งคืนตลอด 24 ชั่วโมง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการทำการโม่ ย่อยแร่ไม่เกินเวลา 22.00-24.00 น. และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงแจ้งให้ทราบว่าหากมีปัญหาในพื้นที่แล้ว อบต./เทศบาล สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 20 มีนาคม 2551

 

Update news:2551-03-25

เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5207378
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]