การแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดเหมืองของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง

รายละเอียดข่าว

การแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดเหมืองของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำให้อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพีสั่นสะเทือนกระจกหน้าต่าง ประตูอาคารแตกร้าว ซึ่งอาจเกิดความเสียหายถึงฐานรากและตัวอาคารได้นั้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ (ภาคใต้) ขอให้ส่งวิศวกรเหมืองแร่ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแนวทางในการแก้ปัญหา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ (ภาคใต้) องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี และตัวแทนผู้ประกอบการ ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการระเบิดทำเหมืองแร่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบปรากฎว่า

1. พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนเป็นประทานบัตรที่ 23227/14345 ของบริษัท ซี.พี.เหมืองแร่ไทย จำกัด (ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงฯ) ทำเหมืองแร่ยิบซั่มและแอนไฮไดรต์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี ห่างออกไปประมาณ 900 เมตร

2. อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพีซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ประตูและหน้าต่างบริเวณชั้น 2 มีรอยแตกร้าวเป็นแนวยาว แต่ไม่ปรากฏความเสียหายของตัวอาคาร

3. ผู้ถือประทานบัตรแจ้งว่าในช่วงเวลา 2-3 เดือน ที่ผ่านมาได้ทำการผลิตแร่บริเวณพื้นบ่อเหมือง อาจทำให้มีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าปกติ แต่ภายหลังได้ทำการระเบิดจนมีหน้าอิสระ (Free face) แล้ว คาดว่าน่าจะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดลงได้

คณะผู้ตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณา และร่วมลงชื่อบันทึกข้อตกลง โดยให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังนี้

1. ให้ผู้ถือประทานบัตรเร่งดำเนินการพัฒนาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได (Benching) และในกรณีระเบิดบริเวณพื้นที่บ่อเหมือง ให้ลดปริมาณการใช้วัตถุระเบิดให้น้อยกว่าปกติ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ข้อ 7 และข้อ 8 เกี่ยวการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองโดยเคร่งครัด

2. ให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการแก้ไขความเสียหายของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และให้แจ้งผลการดำเนินการให้อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานีทราบด้วย

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

20 มีนาคม 2551

 

Update news:2551-03-25

 
 

Visitor Number
5207472
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]