แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.อีกครั้งแล้วคือในเดือนเมษายนท่านต้องส่งรายงานจำนวน2รายงาน


รายละเอียดข่าว

แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.อีกครั้งแล้วคือในเดือนเมษายนท่านต้องส่งรายงานจำนวน2รายงาน ดังนี้

15 เมษายน 2551 ส่งรายงานตามภารกิจ 1 รายงาน ได้แก่

รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ครั้งที่1

30 เมษายน 2551 ส่งรายงานตามภารกิจ 1 รายงาน ได้แก่

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1

ในกรณีที่ในพื้นที่ของท่านมีเหมืองหยุดดำเนินการ ท่านไม่สามารถตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ให้ท่านเขียนในช่องข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯว่าเหมืองหยุดการหรือหยุดดำเนินการ ส่วนการปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ให้ตรวจสอบและรายงานตามปกติตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อให้มีการติดตามและรายงานสถานการณ์ตามสภาพที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนหากพบว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นในขณะที่เหมืองหยุดการก็สามารถบอกได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

 

Update news:2551-04-08

 
 

Visitor Number
5207446
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]