สรุปผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม อบต.สีวิเชียร

          อบต.สีวิเชียร ได้แจ้งว่าชุมขนได้รับผลกระทบในการใช้ถนนร่วมกับรถขนส่งหินของผู้ประกอบการ  เนื่องจากมีการตกหล่นของหิน ซึ่งไม่ได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกหินให้มิดชิดขณะขนส่ง

รายละเอียดข่าว

    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ไปยังเว็ปไซต์ www.envi-mining.com ว่าชุมชนได้รับผลกระทบในการใช้ถนนร่วมกับรถขนส่งหินของผู้ประกอบการและลูกค้า จากการตกหล่นของหินเพราะไม่ได้มีการ ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกหินให้มิดชิดทุกคัน โดยมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ ของประทานบัตรที่ 31851/15150 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและกำกับดูแลแล้ว นั้น  
 
      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์  ปรีชา  หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวร่วมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียรแล้ว  จากการตรวจสอบพบว่ามีหินร่วงจากการบรรทุก  น้อยมาก  จากการสอบถามโรงโม่หินน้ำยืนศิลาทองแจ้งว่าอาจเป็นรถเล็กที่ซื้อไปใช้และบรรทุกไม่เรียบร้อยมีรอยรั่วของกระบะบรรทุกทำให้หินหล่นลงบนถนน  จึงได้กำชับให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะบรรทุกหินออกจากโรงโม่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด


กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

Update news:2551-12-03

 
 

Visitor Number
5207219
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]