แจ้งเตือนอปท.ส่งรายงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจาก กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า   ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมฯแล้วมีปัญหาหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านอยู่หรือโทร 02-2023741 

รายละเอียดข่าว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ขอเรียนเตือนให้ทราบว่า   ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมฯ  จำนวน 2 เรื่อง  ประกอบด้วย  เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ โดยมีกำหนดส่งแบบรายงานที่  2  เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  ภายในเดือนกรกฎาคม 2549 และเรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ โดยมีกำหนดส่งรายงานการตรวจสอบดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2549   อย่าลืมจัดส่งรายงานไปที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ท่านอยู่
 

Update news:2549-07-25

 
 

Visitor Number
5328558
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]