สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2552

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 4  จังหวัด  อปท. 7 แห่ง

รายละเอียดข่าว

           ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 4  จังหวัด  อปท. 7 แห่ง ประกอบด้วย
           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 5  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 6 แปลง
           2.รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 5  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  9  แปลง
           3.รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  2  แห่ง
           4.รายงานทาง Internet  จำนวน  -  อบต.

ได้แก่
จังหวัดกระบี่                   ได้แก่  อบต.ทับปริก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่   อบต.ควนทอง   กรุงชิง   เขาน้อย  
สี่ขีด
จังหวัดปราจีนบุรี             ได้แก่  เทศบาลตำบลสระบัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี         ได้แก่   อบต.ป่าร่อน

 

Update news:2552-05-14

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2552
 
 

Visitor Number
5207355
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]