อปท. ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อปท. ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดข่าว

อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมจำนวน 4 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทาสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14-18 เมษายน 2552 เป็นเวลา 5 วันซึ่งอปท.ดีเยี่ยมทั้ง 4 แห่งได้แก่  อบต.คลองเปียะ  จ.สงขลา  อบต.โซง จ.อุบลราชธานี  อบต.ตะพง จ.ระยอง และอบต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก  สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้รางวัลมี 4 แห่ง ได้แก่ ฝพร. บุรีรัมย์  สระบุรี  สุราษฎร์ธานี และเพชรบูรณ์

 

Update news:2552-06-17

เอกสารแนบ: ภาพการไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี
 
 

Visitor Number
5328733
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]