ข้อแนะนำสำหรับประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

ในกรณีที่ประทานบัตรร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน หมายถึงทุกแปลงประทานบัตรจะมีขั้นตอน

รายละเอียดข่าว
ในกรณีที่ประทานบัตรร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน หมายถึงทุกแปลงประทานบัตรจะมีขั้นตอน วิธีการทำเหมืองเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโดยทั่วไปจะใช้มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วย แต่มีบางกรณีที่ประทานบัตรร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยกำหนดมาตรการฯแต่ละแปลงเป็นการเฉพาะสำหรับแปลงนั้นๆ ดังนั้นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ควรตรวจสอบด้วยว่าแปลงประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันใช้มาตรการฯร่วมกันหรือใช้มาตรการฯเฉพาะของแต่ละแปลงประทานบัตร ประกอบการตรวจสอบ
 

Update news:2552-06-19

 
 

Visitor Number
5135711
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]