โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรียนรู้สู่..ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรียนรู้สู่..ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


รายละเอียดข่าว
โครงการนี้ได้จัดขึ้นแล้วโดยมีผู้ประกอบการเหมืองแร่ โรงโม่หิน โรงแต่งแร่ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 213 คน รายละเอียดผลการอบรมดังเอกสารที่แนบ
 

Update news:2555-10-19

เอกสารแนบ: เล่มสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
 
 

Visitor Number
5328866
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]