>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  4 เเห่ง 4 จังหวัด
Update news:
2555-10-10 > อ่านรายละเอียด

สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555
สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555
Update news:
2555-10-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  56 เเห่ง 27 จังหวัด
Update news:
2555-09-06 > อ่านรายละเอียด

สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
สรุปการส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ของเครือข่ายภาคประชาชน
Update news:
2555-08-02 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลงานของ
    สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ดีเด่น ประจำปี 2555 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่
Update news:
2555-07-10 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2555
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  36 เเห่ง 17 จังหวัด 
Update news:
2555-07-05 > อ่านรายละเอียด

สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555

สรุปการส่งแบบรายงานฯ ของเครือข่ายภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2555


Update news:
2555-07-02 > อ่านรายละเอียด

พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2555
     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2555 
Update news:
2555-06-15 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดกระบี่
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดกระบี่
Update news:
2555-06-14 > อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา 
Update news:
2555-06-14 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910 | 11 1213141516171819202122232425262728

Visitor Number
3502842
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]