>>>  News Update 

เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไปเยี่ยมเยียนอปท
ขอส่งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไปเยี่ยมเยียนอปท.ในจังหวัด แพร่ น่าน ลำปางและ ลำพูน ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม2550 นี้อย่าลืมต้อนรับด้วย...เจ้า
Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอบต.บ้านดง อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง
 อบต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (เหมืองแม่เมาะ) ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  พบว่า
Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนธันวาคม 2549
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนธันวาคม  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  21  จังหวัด  อปท. 60 แห่ง  ประกอบด้วย 
 

Update news:
2550-01-26 > อ่านรายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2550
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านนายก ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่อปท.ทุกท่าน
Update news:
2550-01-04 > อ่านรายละเอียด

อปท.ดีเด่นเดินทางไปทัศนศึกษาสิงคโปร์แล้ว
อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนและได้รับรางวัลอปท.ดีเด่นจำนวน 7 แห่งได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 20 ? 22 ธันวาคม 2549

Update news:
2549-12-28 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ.พิษณุโลก

อบต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของประทานบัตรที่ 30720/15159 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนส่งแร่วิ่งเร็วทำให้มีฝุ่นและถนนชำรุดเสียหาย


Update news:
2549-12-28 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2549
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  26  จังหวัด  อปท. 57 แห่ง 
Update news:
2549-12-25 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการทำเหมืองแร่ดินขาวทำให้ชุมชนหมู่ที่ 2  และ 12  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขุ่นข้นที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน  นอกจากนี้การขนส่งแร่ทำให้ชุมชนหมู่ที่ 8, 11  และ 12  เดือดร้อน 
Update news:
2549-11-17 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนตุลาคม 2549

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546 - ตุลาคม  2549  มีอปท.รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 58  จังหวัด   จำนวน อปท.  287  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  451  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  63.64  สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  839  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,467  แปลง    คิดเป็นร้อยละ 57.19 


Update news:
2549-11-07 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนแก่ อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชุนที่มีการการทำเหมือง  และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  ของบริษัท  เหมืองเกลือ จำกัด ประทานบัตรที่ 15544/13547
Update news:
2549-10-19 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425 | 26 2728

Visitor Number
3502860
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]