>>>  News Update 

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม  2550  มี อปท. รายงานมาจำนวน 9  จังหวัด  อปท.  13  แห่ง  ในเดือนสิงหาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 10  จังหวัด  อปท.  19  แห่ง 
Update news:
2550-10-09 > อ่านรายละเอียด

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 4 - 5 กันยายน  2550  ณ ห้องกรุงธน  ชั้น 3  โรงแรมรอยัลวิเวอร์  กรุงเทพฯ          
Update news:
2550-09-03 > อ่านรายละเอียด

มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจะได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทั้ง 18 แห่ง  ในวันที่ 4 กันยายน 2550 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
Update news:
2550-09-03 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานของ อบต.แม่ปาน อ. ลอง จ.แพร่
อบต.แม่ปาน  อ.ลอง  จ.แพร่ ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2550 พบว่า การทำเหมืองแร่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน  และถนนชำรุดจากการขนส่งแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม และบริษัท ศักดาพร จำกัด
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานของอบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ตามที่อบต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า  การทำเหมืองของนายอดุลย์  เอี่ยมแพร ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือน มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลาง
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานของอบต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์
อบต. ผาจุก  ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประทานบัตรที่  22376/15400  22346/14912  22337/14772  32106/15455  และ22312/14481 เมื่อวันที่  12  เมษายน  2550  
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี
ในปี  2550 นี้  ฝ.พร. อุบลราชธานีได้จัดการประชุมมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่2
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่ปี  2546 ?  เดือนมิถุนายน 2550  มี อปท. รายงานมาจำนวน 54  จังหวัด  ทั้งหมด 58  จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 93.10 
Update news:
2550-07-06 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท . ในเดือนเมษายน 2550
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนเมษายน  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  12  จังหวัด  อปท.  21  แห่ง 
Update news:
2550-05-23 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223 | 24 25262728

Visitor Number
3502644
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]