>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 29 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง
Update news:
2553-12-02 > อ่านรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

 


Update news:
2553-11-29 > อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกวด อปท. ปี2554

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการประกวด "อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"  มีดังนี้


Update news:
2553-11-19 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2553
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 25 จังหวัด  อปท. 57 แห่ง
Update news:
2553-11-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2553
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 32 จังหวัด  อปท. 70 แห่ง
Update news:
2553-10-04 > อ่านรายละเอียด

การประกวด “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”
     สืบเนื่องจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้วประกอบกับ กพร. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เหมืองแร่แล้วบางส่วน
Update news:
2553-09-14 > อ่านรายละเอียด

อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน 6 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2553
Update news:
2553-09-06 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2553
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง
Update news:
2553-09-01 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2553
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฏาคม 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 13 จังหวัด  อปท. 21 แห่ง
Update news:
2553-08-09 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2553
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 25 จังหวัด  อปท. 54 แห่ง
Update news:
2553-06-25 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415 | 16 171819202122232425262728

Visitor Number
3502921
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]