>>>  News Update 

การแก้ปัญหาการทำเหมืองแร่ของกฟผ. ลำปาง
ตามที่อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางได้รายงานในแบบรายงานการ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ว่า  การทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน
Update news:
2550-05-01 > อ่านรายละเอียด

การปฏิบัติงานของอปท .ในเดือนมีนาคม 2550
ในเดือนมีนาคม  2550  มี อปท. รายงานการปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ถ่ายโอนให้ปฏิบัติแทน  จำนวน  7  จังหวัด  อปท.  11  แห่ง 
Update news:
2550-04-19 > อ่านรายละเอียด

ฝ.พร. อุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่าย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่ายอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่  2/2550  จัดเมื่อวันที่  16   มกราคม  2550  ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  
Update news:
2550-04-18 > อ่านรายละเอียด

ส่งข่าว!!สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปท. บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำเว็ปไซต์ชื่อ www.envi-mining.com  เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่กรมฯ  ถ่ายโอนอีกหนึ่งช่องทาง
Update news:
2550-04-10 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการแก้ไขปัญหาจากการรายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยได้รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ว่า
Update news:
2550-04-09 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯอบต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
อบต.จำป่าหวาย  อ.เมือง  จ.พะเยา ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ว่า  การทำเหมืองแร่และการโม่หินมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและชุมชนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกแร่  ไม่มีผ้าใบปิดคลุมรถขณะทำการขนส่งแร่
Update news:
2550-03-22 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนกุมภาพันธ์2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท .ตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ในเดือนกุมภาพันธ์  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง 
Update news:
2550-03-19 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าการทำเหมืองแร่ดินขาวทำให้ชุมชนหมู่ที่ 2  และ 12  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขุ่นข้นที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน  นอกจากนี้การขนส่งแร่ทำให้ชุมชนหมู่ที่ 8, 11  และ 12  เดือดร้อน 
Update news:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด

การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการท้องถิ่นของจ.อุบลราชธานี
      ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า ฝ.พร.อุบลราชธานี  ได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย ได้แก่  อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และ ฝ.พร.  โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2549   ที่น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
Update news:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด

รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมกราคม 2550
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนมกราคม 2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  30  จังหวัด  อปท.  86  แห่ง  ประกอบด้วย
Update news:
2550-02-14 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324 | 25 262728

Visitor Number
3502793
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]