>>>  News Update 

สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2551
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2551  มี อปท. รายงานมาจำนวน 13  จังหวัด  อปท. 20  แห่ง 
Update news:
2551-04-18 > อ่านรายละเอียด

แจ้งเตือนกำหนดส่งรายงาน

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.อีกครั้งแล้วคือในเดือนเมษายนท่านต้องส่งรายงานจำนวน2รายงาน


Update news:
2551-04-08 > อ่านรายละเอียด

อปท./ฝ.พร. ดีเด่นปี พ.ศ. 2549 เดินทางไปทัศนศึกษาแล้ว

       ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้คัดเลือก อปท. ที่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นอปท.    ดีเด่นในปี 2549 ทั้งหมด จำนวน 18 แห่ง โดยเป็นประเภทดีเยี่ยม 3 แห่ง ดีมาก 8 แห่ง และประเภทดีอีก 7 แห่ง


Update news:
2551-04-01 > อ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดเหมืองของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ.สุรินทร์
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานของ อบต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สรุปผลการแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Update news:
2551-03-25 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 28 จังหวัด อปท. 59 แห่ง ประกอบด้วย
Update news:
2551-03-24 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2551
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 16 จังหวัด อปท. 28 แห่ง 
Update news:
2551-03-12 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2550
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม  2550  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 18  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง  

Update news:
2551-03-12 > อ่านรายละเอียด

รายงานผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนการทำเหมืองของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด  ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  
Update news:
2551-03-11 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   123456789101112131415161718192021 | 22 232425262728

Visitor Number
3502826
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]