>>> บทความทางวิชาการ 

เหมืองแร่กับสิทธิชุมชน
     บทความชิ้นนี้พยายามสรุปให้เห็นสถานการณ์ของการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ในปัจจุบันที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้นำไปสู่ความขัดแย้งในหลายๆด้าน
วันที่:
2557-07-03 > อ่านรายละเอียด

สื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่
   สำหรับทุกท่านได้เข้าใจภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆในการทำเหมืองเเร่
วันที่:
2557-05-06 > อ่านรายละเอียด

คู่มือแนะแนวทางปฎิบัติในการลงทุน

   คู่มือแนะแนวทางปฎิบัติในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม


วันที่:
2557-03-17 > อ่านรายละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการการตรวจสอบและประเมินสภาพเหมืองถ่านหิน เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”
  ผู้สนใจสามารถเปิดรายงานฉบับสมบูรณ์“โครงการการตรวจสอบและประเมินสภาพเหมืองถ่านหินเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน” ในรูปแบบของ Pdf ไฟล์ เพื่อศีกษาได้นะครับ...
วันที่:
2556-12-02 > อ่านรายละเอียด

แร่กับชีวิตประจำวัน
     แร่ หลายๆ คนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีทางที่บุคคลทั่วไปจะได้สัมผัส จับต้องกับแร่ ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า แต่ "แร่กับชีวิตประจำวัน" เล่มนี้ จะอธิบาย ขยายความให้ท่านๆ ทั้งหลายได้ทราบว่า "แร่" เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของท่านตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่:
2556-10-11 > อ่านรายละเอียด

แนวทางลดผลกระทบของฝุ่นจากการทำเหมืองแร่ เหมืองหินและโรงโม่หิน
   ปัญหาหลักของฝุ่นที่ตกลงบนทรัพย์สินและที่ดินโดยรอบๆพื้นที่โครงการเหมืองแร่ เป็นสิ่งรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญมากกว่าปัญหาด้านสุขภาพ
วันที่:
2556-07-16 > อ่านรายละเอียด

รายงานการเจาะสำรวจโพรงเกลือและหลุมยุบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548

  กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลแหล่งแร่ สรส. ร่วมกับหน่วยเจาะ ฝ่ายโยธา กองวิศวกรรมบริการ ได้เจาะสำรวจศึกษาการเกิดโพรงเกลือใต้ดิน เพื่อหาขอบเขตของหลุมยุบ และเฝ้าระวังภัยหลุมยุบ ความลึก 100-200 เมตร และทำเป็นบ่อสังเกตการณ์ ศึกษาลักษณะการไหลเวียนของน้ำเกลือ

 


วันที่:
2556-05-15 > อ่านรายละเอียด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN Community : AC) (AC ประกอบด้วย 1.ประชาคมความมั่นคงอาเซี่ยน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 3.ประชาคมสังคมเเละวัฒนธรรมอาเซี่ยน)

วันที่:
2556-03-15 > อ่านรายละเอียด

แนวทางการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและสังคมกับการทำเหมืองแร่
    ปัญหาส่วนใหญ่ระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่กับชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อมีทัศนคติของการเผชิญหน้าต่อกันมากกว่าที่จะให้ความร่วมมือกัน การสื่อสารที่ดีจึงมีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทราบว่าข้อกังวลของพวกเขาได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังและจะถูกนำไปดำเนินงานและได้รับการสนับสนุนโดยผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่อยู่ในชุมชนอย่างเหมาะสม (เช่น สนับสนุนทางด้านการเงิน แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาหรือสถานที่พักผ่อนหน่อยใจ)
วันที่:
2555-11-06 > อ่านรายละเอียด

แนวทางการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
    แนวทางการควบคุมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ เป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้แร่  ที่ควรใช้ในการพิจารณาดำเนินการ
วันที่:
2555-06-11 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   1 | 2 3456

Visitor Number
5208798
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]