>>> บทความทางวิชาการ 

พระราชบัญญัติแร่ 2561
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

 


วันที่:
2561-03-08 > อ่านรายละเอียด

ไซยาไนด์ในขุมเหมือง ภัยร้ายจริงหรือ
  หากกล่าวถึงเหมืองเเร่ทองคำ หลายๆคนคงนึกไปไกลถึง"ไซยาไนด์"
วันที่:
2559-08-30 > อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติเเร่ 2510

พระราชบัญญัติแร่ 2510 มีรายละเอียดดังเอกสารเเนบ


วันที่:
2559-06-02 > อ่านรายละเอียด

คู่มือแนะแนวทางปฎิบัติในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารเเละการอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกิจการด้านเหมืองเเร่
วันที่:
2559-02-16 > อ่านรายละเอียด

การบริหารจัดการทรัพยากรเเร่-เเนวทางการวางเเผนใช้ทรัยากรแร่
  เเร่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเเละมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เเละการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน
วันที่:
2558-11-20 > อ่านรายละเอียด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติเเละแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม
วันที่:
2558-06-30 > อ่านรายละเอียด

ความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่
นำเสนอโดย นายไพรัตน์ เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที่:
2558-04-28 > อ่านรายละเอียด

ไซยาไนด์ ในขุมเหมือง ภัยร้ายจริงหรือ
     หากกล่าวถึงเหมืองแร่ทองคำ หลาย ๆ คนคงนึกไกลไปถึง “ไซยาไนด์” ที่ทุกคนต่างรู้ว่าเป็นสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ แต่มีการนำมาใช้ในการทำเหมืองแร่ทองคำ และมีการตรวจพบว่ามีสารไซยาไนด์ปนเปื้อน
วันที่:
2558-01-14 > อ่านรายละเอียด

แนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยในการขุดเจาะ การเก็บกองและกักเก็บน้ำในเหมืองเปิด
   การขุดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บน้ำ เป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเปิด ซึ่งหากเกิดการพังทลายสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทั้งในและนอกพื้นที่
วันที่:
2557-11-07 > อ่านรายละเอียด

การออกแบบวงจรโม่หินให้มีประสิทธิภาพ
   การออกแบบวงจรโรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงปริมาณหินที่ป้อนโรงโม่ ทั้งนี้ปริมาณการโม่หินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความต้องการหินในตลาดมีเท่าใด
วันที่:
2557-09-09 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1 23456

Visitor Number
5623743
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]