>>> บทความทางวิชาการ 

ถ้าที่ดินของท่านมีแร่ ท่านจะทำอย่างไร
    ถ้าที่ดินของท่านมีแร่ ท่านจะทำอย่างไร ในการปฏิบัติของท่านขอให้ทำตามขั้นตอน หรือข้อเเนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่:
2555-04-28 > อ่านรายละเอียด

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่

     ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่   สำคัญคือ

วันที่:
2554-10-10 > อ่านรายละเอียด

การบริหารจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเหมืองแร่
อุตสาหกรรมพื้นฐานเเละอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มเเข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ
วันที่:
2554-09-20 > อ่านรายละเอียด

พรบ.แร่ พรบ.โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คุณอุบล
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่" ในส่วนของการบรรยายของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากคุณอุบล  ฤทธิ์เพชร นิติกรชำนาญการมาบรรยาย รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบ
วันที่:
2554-06-28 > อ่านรายละเอียด

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการ โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” เมื่อวันที่21-22 มิถุนายน2554
วันที่:
2554-06-28 > อ่านรายละเอียด

การบริหารจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์

     ความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีต น่าจะไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้ลงตัว เช่นการใช้ทรัพยากรน้ำ การลดความขัดแย้งในสังคมไทยได้มีที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น กระแสที่มาของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น


วันที่:
2554-06-09 > อ่านรายละเอียด

การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ของเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง
      เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ โรงเเรมตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก กพร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ ในเขตจังหวัดตาก สุโขทัย และกำเเพงเพชร ตามโครงการ "เรียนรู้ผ่านประสบการณ์" โดยได้เชิญ นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ วิศวกรระดับ 10   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่:
2554-06-09 > อ่านรายละเอียด

การประกอบกิจการเหมืองแร่/โรงโม่หิน อย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีม
     เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ โรงเเรมตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก กพร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ ในเขตจังหวัดตาก สุโขทัย และกำเเพงเพชร ตามโครงการ "เรียนรู้ผ่านประสบการณ์" โดยได้เชิญ นายจริธน หงรัตนากร ตำเเหน่งผู้จัดการ
วันที่:
2554-06-09 > อ่านรายละเอียด

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท
     ด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สืบเนื่องจากการประชุมของคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing Council :GC) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) สมัยที่ ๒๕ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
วันที่:
2554-05-27 > อ่านรายละเอียด

การปรับปรุง และดูแลพื้นที่เหมืองแร่
     การทำเหมืองแร่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยนำเอาแร่ที่มีคุณค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  แร่ตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  รัตนชาติ  หินปูน
วันที่:
2554-05-26 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   12 | 3 456

Visitor Number
5208764
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]