การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานเหมือง 2.สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสะพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดถ้ำกุญชร 2.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.วัดถ้ำกุญชร 2.ชุมชนบ้านเขาถ้ำ

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรรวจคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/13.บ้านเลขที่ 56/3

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 1/2 ม.3 2.บริเวณบ้านเลขที่ 29/1 ม.3

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23950/15405

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บ้านเขาไฟไหม้

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านทองหลาง 3.บ้านบากัน

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหนองปลิง 2.บ้านทางข้าม 3.โรงโม่หิน 4.บ้านคลองปราบ 5.บ้านหนองเภา

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.บ้านโป่งกระสัง

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเขาดิน 2.บ้านบางสร้าน 3.โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บ้านเขาไฟไหม้

  ทับปริก

เมือง กระบี่

  23951/15406

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บ้านเขาไฟไหม้

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังวนชลประทาน 2.บ้านหนองยิงหมี(ปากทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3. บ้านหนองยิงหมี(ตะวันออกของโรงโม่หิน)

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ใน

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงานโรงโม่หินศรรศิลทอง 2.วัดห้วยไทรงาม 3.บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.วัดเขานุ้ย 2.สำนักสงฆ์ท่าหมอไชยวนาราม

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนบ้านเขาพระ 2.สถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.ชุมชนบ้านสีสอน 4.ชุมชนบ้านควนดินแดง 5.วัดถ้ำเขาพระ

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27654/15290

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านห้วยยาง 2.บ้านควนปอม 3.โรงเรียนมัธยมสิริวณวรี2 4.โรงโม่หินพีรพล 5.บ้านชายเขา

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28044/14880

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551

  1.วัดเบญจคีรีนคร 2.วัดนิคมเทพประทาน 3.วัดคีรีวงศ์

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.วัดหนองจิก 2.โรงเรียนท้ายพิกุล 3.วัดศรีอำพร 4.หมู่บ้านกิตติ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32450/15795

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านซับชะอม 2.หนองป่าพง 3.โรงโม่หินของโครงการ

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32490/15785

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหนองตาปอ 2.บ้านบ่อโศรกน้อย 3.ที่ทำการฝังกลบขยะ อบจ.สระบุรี 4.บ้านบ่อโศก 5.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24701/15085

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24783/15084

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22111/13578

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บริษัท เทพศิลากาญจน์ จำกัด 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24814/14909

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22110/13577

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17310/13865

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.วัดถ้ำศรีวิไล

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28608/15360

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสีงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.สำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล 4.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 5.ศาลเจ้าหน้าพระลาน

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27983/14593

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27984/14595

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บริเวณวัดญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27985/15495

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27986/14596

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดถ้ำญาณสังวร

  หินซ้อน

แก่งคอย สระบุรี

  27987/14597

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28103/15569

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ชุมชนบ้านเขายอดเอียง 2.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  28672/15275

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองเขศรีมงคล

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28613/15419

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551

  1.บริเวณวัดศรัทธาประากร(บ้านเขารวก ) 2.บริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลย์สงเคราะห์)

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28044/14880

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2551

  1.วัดเบญจคีรีนคร 2.วัดนิคมเทพประทาน 3.วัดคีรีวงศ์

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28087/15491

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองใหญ่ 2.วัดบ่อวงครุพัฒนา 3.วัดช่องสาลิกา(นอก)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28108/15495

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองใหญ่ 2.วัดบ่อวงครุพัฒนา 3.วัดช่องสาลิกา(นอก)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28085/15493

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองใหญ่ 2.วัดบ่อวงครุพัฒนา 3.วัดช่องสาลิกา(นอก)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28107/15494

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดหนองใหญ่ 2.วัดบ่อวงครุพัฒนา 3.วัดช่องสาลิกา(นอก)

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27328/14357

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.สถาบันวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28655/15527

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

  1.บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2.บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  28654/15228

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

  1.บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2.บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21

  หน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  17313/13637

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดห้าพระลาน 2.โรงเรียนบ้านซับชะอม 3.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 | 47 484950515253

Visitor Number
5569298
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]