การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ตากแดด

เมือง พังงา

  23431/15256

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณบ้านหัวช้าง 3.บริเวณบ้านท่าวังหม้อแกง 4.บริเวณบ้านสวนพริก 5.บริเวณบ้านตากแดด

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวาย

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

  31083/15564

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านโคกตาสวด 3.บริเวณบ้านจบก 4.บริเวณบ้านพนม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31086/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31877/15801

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณภายในโรงโม่ 2. บ้านโนนงาม 3.ขอบแปลงประทานบัตร

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) 2.วัดโนนสีชมพู 3.บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณบ้านนาฝาย 3.บริเวณบ้านสองคอน 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านวังผาดำ 2.วัดภูถ้ำแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านวังผาดำ 2.วัดภูถ้ำแกลบ

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม (วัดหนองขาม) 5.บริเวณบ้านโคกมน(วัดป่าโคกมน)

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย(วัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม(วัดโนนศรีชมพู) 4.บริเวณหนองขาม (วัดหนองขาม) 5.บริเวณบ้านโคกมน(วัดป่าโคกมน)

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28306/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  บ้านวงศ์เกษตร

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณโรงเรียนบ้านภูเขาวงศ์ 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านวังม่วง 4.บริเวณวัดกองประชาพัฒนาราม

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง(1,2) 2.บริเวณวัดโนนทอง 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณโรงโม่หินบริษัท

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31876/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4.โรงโม่หินโครงการ

  บุเปือย

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านเกษตรภูทอง 1 2.วัดโนนทอง 3.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4.โรงโม่หินโครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31874/15818

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงโม่หินหินหนึ่ง 2.บ้านหนองเทา 3.บ้านหนองทัพ 4.วัดป่าคีรีบรรพต 5.บ้านหนองแจงแมง

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  318614/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.วัดป่าคีรีบรรบต 2. บ้านเกษตรสมบูรณ์ 3.บ้านหนองเทา

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บริเวณบ้านเกษตรภูสมบูรณ์ 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณบ้านหนองเทา 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาสากล

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านจบก. 2. บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.โรงโม่หินเทพลีลา

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  อุทัยสวรรค์

นากลาง หนองบัวลำภู

  27229/15815

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.สำนักงานโรงโม่ 2.บ้านนากุดผึ้ง 3.บ้านโนนสวาท 4.วัดป่าผาถ้ำฆ้อง

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงแต่งแร่ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  จอมศรี

เชียงคาน เลย

  32757/15832

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.โรงเรียนบ้านนาสี 2.สถานีอนามัยบ้านนาป่าหนาด 3.หน้าสำนักงานโครงการ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3. บ้านโคกหิน 4.สำนักงานโรงโม่หิน

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านวังยาวน้อย 2. บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินโครงการ

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1. สำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณชุมชนศรีสังวาลย์ 3.บริเวณชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.บริเวณชุมชนบ้านหนองเอียน

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดพรชัยสามัคคี 3.วัดเทพนิมิตรวราราม

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.วัดผานกเค้า 2. โรงเรียนบ้านช่องฝาง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านประทัดบุ 2.บ้านโคกลาว 3.รร.บ้านพนม 4. บ้านโคกหิน 5. โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 5.บริเวณบ้านมาบหวาย 6.บริเวณบ้านชากพุดซา

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณบ้านลุตะแบก(ทิศใต้) 4.บริเวณผาแดง

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16348/14802

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16349/14803

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16351/14809

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16352/15345

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16353/15346

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16354/15347

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16355/14805

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16357/15348

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16358/15349

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16359/14806

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  สระ

เชียงม่วน พะเยา

  16360/14807

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553

  1.บ้านท่าฟ้าใต้ 2. บ้านสระ 3.บ้านทุ่งหนอง 4.บ้านบ่อตอง 5.บ้านทุ่งมอก 6.บ้านป่าแขมเหนือ

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31107/15407

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 | 38 394041424344454647484950515253

Visitor Number
5570099
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]