การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2551

  1.บ้านโป่งค่า 2.วัดบ่อโสก 3.วัดเขาขุย 4.บ้านป่าไม้แดง 5.สำนักงานโรงโม่หิน

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  (1) บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 11 (2) บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 11

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย (ต.ห้วยกะปิ) ตรวจวัดบริเวณเขาเชิงเทียน 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หินศิลามหานคร

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ชุมชนบ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านวังตะโก 3.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านมาบหวาย 2.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตก) 3.ชุมชนบ้านวังตะโก (ด้านทิศตะวันตกเฉียใต้) 4.ชุมชนบ้านสวนน้ำตก

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฎร์ 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านผาเวียง

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.ชุมชนบ้านผาเวียง

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550

  1.โรงโม่หินสากลพัฒนา 2.วัดโนนถาวรสามัคคี(ชุมชนบ้านโนนถาวร) 3.ชุมชนบ้านผาเจาะ 4.วัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2550

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านภูเขาวงศ์ 3.บริเวณบ้านวังม่วง 4. บริเวณบ้านนาสมหวัง

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีกวน 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจววัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2.ชุมชนบ้านทุ่งกร่าง 3.ชุมชนบ้านพังงอน

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 10

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 10

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31851/15150

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 10

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 10

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.โรงโม่หินของโครงการ

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.โรงโม่หินของโครงการ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  25048/15276

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินของโครงการ

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา, 2. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก, 3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย , 4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านป่าไม้แดง และ5. บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หิน

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24835/14780

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่ 6 2.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 4 3.บ้านทับกวาง หมู่ที่ 9 4.บ้านซับบอน หมู่ที่ 5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  24832/14777

ผลการตรวดวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24834/14779

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  ท่าคล้อ

แก่งคอย สระบุรี

  24833/14778

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  1.บ้านหนองมะค่า หมู่6 2.บ้านทับกวาง หมู่4 (วัดทับกวาง) 3.บ้านทับกวางหมู่9(โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) 4.บ้านซับบอนหมู่5 5.สถานีรถไฟผาเสด็จ

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1. โรงโม่หินบรษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2. บ้านทุ่งกร่าง 3. บ้านพังงอน

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1. จุดตรวจวัดที่ทำการกำนัน ต.บ่อพลอย 2. จุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านประอา

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดเสียง

  1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณบ้านน้ำขุ่น 3. บริเวณบ้านตาเกา 4. บริเวณบ้านตาเอ็ม

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดเสียง

  1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย 4. บ้านป่าไม้แดง 5.สำนักงานโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27486/14818

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง

  1. สำนักสงฆ์ถ้ำช้างผือก (ขณะระเบิด) และ 2. สายส่งไฟฟ้า (ขณะระเบิด)

  เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

แม่เมาะ ลำปาง

  27509/15189

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.โรงโม่พื้นที่โครงการ (ขณะระเบิด) 2.บ้านดง (ขณะระเบิด) 3. ถ้ำเสา (ขณะระเบิด) 4.ถ้ำแกลบ (ขณะระเบิด)

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  30421/15278

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  1.ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ 2.ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549

  1.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 2.ศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง 3.พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 64/2539 4.โรงโม่หินหาญกิติชัย

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.ชุมชนบ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.บ้านพนม

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27341/14391

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27348/14392

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27340/14390

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  จำนวน 12 สถานี

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27342/15021

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27350/15022

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27362/15027

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 | 52 53

Visitor Number
5569895
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]