การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  .ชุมชนบ้านหินดาด 2.บ้านเขาไผ่ 3.บ้านหนองโกศล (หนองตาสน) 4.โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน 2.บ้านในหุบ 3.สถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฎร์ 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย(ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย(ต.ห้วยกะปิ) 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.ชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.โรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรววัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงานใกล้หน้าเหมือง

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ทางเข้าโรงโม่ 2.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22263/13849

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านผาเวียง

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  32129/15592

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านผาเวียง

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านแม่สลองใน

  บ้านปิน

ลอง แพร่

  32164/15551

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.ชุมชนบ้านทุ่งตากล้า 3.ชุมชนบ้านปิน

  ลานหอย

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  30751/15262

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านวังโคนเปือย

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านผาลาด 2.บ้านพักพนักงานบ้านปู 3.โรงโม่หินศิลาสินลำปาง (2522)

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30672/15261

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.พระธาตุดอยดินจี่ 3.วัดช้างเผือก 4.บ้านวังตะเคียน 5.บ้านห้วยกระโหลก 6.บ้านห้วยแม่ปะ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหินกาบ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  27114/15607

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในป๊ พ.ศ.2552

  1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.ชุมชนศรีสังวาลย์ 3.ชุมชนบ้านเทพคีรีเหนือ 4.ชุมชนบ้านหนองเอียน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หิน 2.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.หนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.หนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปีพ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

ปากช่อง นครราชสีมา

  24947/14628

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านประทัดบุ 2.บ้านโคกลาว 3.บ้านโคกหิน 4.โรงเรียนบ้านพนม 5.โรงโม่หิน

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.โรงโม่เทพศิลา

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านโคกหิน 4.โรงโม่หินสุรินทร์ศิลาทิพย์

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31429/15617

ผลการตวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน 2.บ้านวังผาดำ 3.บ้านนาฝาย 4.บ้านหนองแห้ว 5.โรงเรียนบ้านสองคอน

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15518/15458

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.วัดถ้ำภูแกลบ

  วังสวาบ

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  15519/15459

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.วัดถ้ำภูแกลบ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31428/15381

ผลการตวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังผาดำ 2.บ้านนาฝาย 3.บ้านสองคอน 4.โรงโม่หินภักดีแผ่นดิน

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23897/15314

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สถานีอนามัยบ้านทุ่งนุ้ย 2.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 3.โรงเรียนหัวกาหมิง 4.บ้านน้ำร้อน

  หนองตาแต้ม

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21231/15720

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านวังวนชลประทาน 2.บ้านหนองยิงหมี(ปากทางเข้าออกโรงโม่หิน) 3.บ้านหนองยิงหมี(ตะวันออกของโรงโม่หิน)

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26199/15274

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.ชุมชนบ้านสามร้อยกล้า

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26198/15273

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านเถลิง(วัดเถลิงกิตติยาราม) 2.ชุมชนบ้านสามร้อยกล้า

  ท่ายาง

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26200/15465

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านทุ่งสมอ 2.บ้านใสมุด 3.บ้านควนสระบัว

  หินตก

ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

  26188/15237

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านเถลิง 2.บ้านสามร้อยกล้า

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บ้านขนาน 4.บ้านตาราง 5.โรงแต่งแร่ของโครงการ

  ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

  26213/15782

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านโคกออกทางด้านทิศเหนือ 2.บ้านโคกออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.บ้านขนาน 4.บ้านตาราง 5.โรงแต่งแร่ของโครงการ

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26124/14996

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  ไม้เรียง

ฉวาง นครศรีธรรมราช

  26093/14641

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด

  พนมวังก์

ควนขนุน พัทลุง

  23956/15410

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.ชุมชนบ้านทุ่งข่า 2.บ้านชายคลอง 3.บ้านพนมวังค์ 4.วัดหนองโต๊ะปาน 5.โม่หินของโครงการ

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 | 45 4647484950515253

Visitor Number
5623209
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]