การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  ส้าน

เวียงสา น่าน

  22363/15231

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชนบ้านผาเวียง

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านปะอา 2.บริเวณบ้านคลองยอ 3.บริเวณบ้านจัดสรร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  2 สถานี

  วังท่าช้าง

กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

  29373/16009

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  4 สถานี

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  2 สถานี

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25912/16080

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านพลูหลวง 2.บริเวณบ้านวังหลวง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  23718/15468

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  22345/15501

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  ทุ่งฝาย

เมือง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ

  หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

  20715/15944

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาพัฒนา 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 4.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านไทยเจริญ 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  1/2549

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร

  เทศบาลตำบลน้ำโจ้

เเม่ทะ ลำปาง

  30490/16049

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณโรงโม่หิน 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  20836/16090

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 3.บริเวณบ้านที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ

  ท่าสายลวด

แม่สอด ตาก

  30745/15502

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559

  1.บริเวณโรงโม่หินขิงบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้านวังตะเคียน (ทำการตรวจวัดบริเวณวัดวังตะเคียน) 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก(ทำการตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก) 4.บริเวณบ้านห้วยแม่แปะ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30278/15913

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.ราษฎร์บริเวณวัดพระพุทธบาทศรี 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  ทุ่งเตา

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเหนือคลอง 4บริเวณบ้านไร่ออก 5.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ .

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณบ้านหนองกา 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30197/15800

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านแม่โมกข์ 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิง

  ท่าสะท้อน

พุนพิน สุราษฎร์ธานี

  3/2553

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณรพ.สต.ท่าสะท้อน 3.บริเวณ บ้านบ่อกรัง 4.บริเวณโรงโม่หิน 5.บริเวณบ้านควนกลาง

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหวยซัน 2.บริเวณบ้านถ้ำพระ 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้าบ้านหนองปริง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณบ้านหนองเภา 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.เวณโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลกรูด

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30192/15371

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุราฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ 4.บริเวณบ้านราษฎร์บ้านแม่โมกข์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านเหนือคลองทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านดอนเชียงใหม่ 3.บริเวณที่พักสงฆ์บ้านเหนือคลอง 4.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 2.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธบริเวณบ้านช่องไฟ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ าธรรม 3.

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30153/15286

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินสุราษฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านคลองขนาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านทำเนียบ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30160/16062

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งของโครงการ

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด3.บริเวณวัดคลองปราบ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30872/15719

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณชุมชนบ้านลุตะแบก (ด้านทิศใต้) 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 4.บริเวณชุมชนบ้านลุเตา

  เทศบาลตำบลอินทขิล

แม่แตง เชียงใหม่

  31257/16052

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณวัดบ้านปางกว้าง 2.บริเวณบ้านปางกว้างทางด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงทางด้านทิศใต้

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  16160/16082

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน

  ผางาม

เวียงชัย เชียงราย

  16365/15284

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  บริเวณวัดไทยเจริญ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านผาลาด 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู 3.บริเวณโรงโม่หินศิลาสินลำปาง (2552

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 3.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณบ้านลุเต่า 2.บริเวณบ้านผาแดง 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30226/15826

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านห้วยซัน 2.บริเวณบ้านถ้ำพระ 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านไร่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านคลองเหนือ 4.บริเวณบ้านไร่ออก 5.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  23282/14897

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30218/15522

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านหูนบ 2.บริเวณบ้านมหาราช 3.บริเวณบ้านห้วยสะตอ 4.บริเวณบ้านช่องช้าง 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลพรุพี

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30247/15834

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  30191/15869

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557

  1บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2.บริเวณหมู่ที่7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

  หน้าที่   1234567891011 | 12 1314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5627458
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]