การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574/20986/14573

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองนกกระเทียม 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณบ้านท่าล้อ 3.บริเวณบ้านเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณบ้านท่าล้อ 3.บริเวณบ้านเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตร 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21013/15423

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยมะกรูด 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ้านมาบหวาย

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณวัดเขาลูกช้าง 2.บริเวณบ้านหลังเขา

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  15774/14787

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.บริเวณวัดเขาอีก่วน 4.บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  15370/15424

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตร 3.บริเวณชุมชนบ้านโป่งกระทิงล่าง

  ต้าผามอก

ลอง แพร่

  32175/15950

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านศรีใจ (บ้านสีอ้อม) 3.บริเวณวัดบ้านอิม

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31097/16078

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านโคกหิน 2.บริเวณบ้านโคกกรวด

  ร้องกวาง

ร้องกวาง แพร่

  22375/15486

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  .บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านกาดผาแพร่ 3.บริเวณบ้านวังโป่ง

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31093/15882

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 2.บริเวณชุมชนโคกหิน 3.บริเวณชุมชนโคกลาว 4.บริเวณชุมชนบ้านประทัดบุ 5.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  เขาชะงุ้ม

โพธาราม ราชบุรี

  21069/15790

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านเขาแหลม 2.บริเวณเขาเสด็จ 3.บริเวณบ้านบ่อน้ำออก 4. บริเวณโร่งโม่หินของโครงการ

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณบ้านโป่งกระทิงล่าง 3.บริเวณบ้านห้วยสวนพลู

  บ้านบึง

บ้านคา ราชบุรี

  21067/15823

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณบ้านโป่งกระทิงล่าง 3.บริเวณบ้านห้วยสวนพลู

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดพรชัยสามัคคี 3.บริเวณวัดเทพนิมิตรวราราม

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21085/15915

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณบ้านเขาพระเอก5. บริเวณบ้านเขาพระเอก

  อ่างหิน

ปากท่อ ราชบุรี

  21052/15498

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดถ้ำกุญชร 2.บริเวณบ้านเขาถ้ำกุญชร 3.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ

  วังจันทร์

สามเงา ตาก

  28297/15582

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  บริเวณบ้านดงลาน

  น้ำร้อน

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดทุ่งหินปูน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรียง

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลุเต่า 2.บริเวณบ้านผาแดง 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลุเต่า 2.บริเวณบ้านผาแดง 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านถ้ำสมบัติ2.บริเวณบ้านห้วยคนทา3.บริเวณบ้านห้วยลาน4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านมาบเสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  ท่าโรง

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25616/15392

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านมาบเสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง 2.บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) 3.บริเวณบ้านนครนายก 4.บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน)

  ตะกุดไร

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณวัดเขาสัก 3บริเวณวัดโปร่งนกแก้ว 4.บริเวณบ้านเขารังแตน 5.บริเวณวัดเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณวัดถ้ำน้ำบัง 2.บริเวณบ้านวังมะช่อ 3.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดซับไพรวัล์แสวงธรรม 3.บริเวณบ้านเขาขาด4.บริเวณบ้านร้อยไร่ 5.บริเวณบ้านเขาใหญ่

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  22873/16057

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณอาคารสำนักงานโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนหิน 3.บริเวณโรงเรียนบ้านนากบ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25560/15019

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2.บริเวณวัดทุ่งหินปูน

  น้ำร้อน

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25560/15019

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2.บริเวณวัดบ้านโคกสำราญ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25614/15668

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง 2.บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) 3.บริเวณบ้านนครนายก 4.บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านไทรงาม 2.บริเวณสำนักสงฆ์ไทรงามเจริญธรรม 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  น้ำร้อน

เมือง เพชรบูรณ์

  25605/15508

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดทุ่งหินปูน 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านชำเรียง

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทองขาว 2.บริเวณบ้านไร่ผาสุก 3.บริเวณวัดบ้านคลองปลาหมอ

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทองขาว 2.บริเวณบ้านไร่ผาสุก 3.บริเวณวัดบ้านคลองปลาหมอ

  สามแยก

วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

  25615/15411

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดท่าเกย 3.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วประสิทธิ์ 4.บริเวณลำจังหัน (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณวัดถ้ำน้ำบัง 2.บริเวณบ้านวังมะช่อ 3.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดซับไพรวัล์แสวงธรรม 3.บริเวณบ้านเขาขาด 4.บริเวณบ้านร้อยไร่ 5.บริเวณบ้านเขาใหญ่

  ผานกเค้า

ภูกระดึง เลย

  27100/15151

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณวัดผานกเค้า 2.บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านไทรงาม 2.บริเวณสำนักสงฆ์ไทรงามเจริญธรรม 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  29557/15485

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านเขาพระไกร 3.บริเวณบ้านธารลำไย 4.บริเวณบ้านพุตาน้อย

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  29533/15675

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณชุมชนบ้านคลองลำพลาดที่อยู่ทางทิศใต้ของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองลำพาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32225/15359

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณบ้านหน้าเขา ( บ้านหัวเขาพระไกร) 2.บริเวณบ้านธารลำไย 3.บริเวณบ้านพุน้อย(วัดคีรีสวรรค์)

  หน้าที่   1234567891011121314 | 15 1617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5627319
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]