การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27343/15028

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  มิตรภาพ

มวกเหล็ก สระบุรี

  27349/15029

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2549

  จำนวน 12 สถานีตรวจวัด

  เทศบาลเมืองทับกวาง

แก่งคอย สระบุรี

  27347/14975

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549

  จำนวน 12 สถานี

  แม่ถอด

เถิน ลำปาง

  20188/13491

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

  จำนวน 2 จุด คือ 1. ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (สถานีอนามัยบ้านแม่ถอด) 2. ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)

  ด่านช้าง

นากลาง หนองบัวลำภู

  25220/15563

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2550

  1.โรงโม่หินสากลพัฒนา 2.วัดโนนถาวรสามัคคี(ชุมชนบ้านโนนถาวร) 3.ชุมชนบ้านผาเจาะ 4.วัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง

  ท่าตูม

แก่งคอย สระบุรี

  28675/15632

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

  1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย 4. บ้านป่าไม้แดง 5. สำนักงานโรงโม่หิน

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

  1. บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา 2. บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3. บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

  1. บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา 2. บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3. บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30414/15294

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง

  จุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านบ้านผาลาด , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู และ จุดตรวจวัดที่3 บริเวณโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดโคกสำราญ

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27253/15240

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.โรงเรียนบ้านเจริญสุข(วัดวิเศษสุขาราม) 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.วัดพระอังคาร 5.บ้านปะรัง

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27261/15163

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดไทยเจริญ 2.โรงเรียนคงสิทธิ์วิทยา 3.บ้านไทยเจริญ

  เสม็ด

เมือง บุรีรัมย์

  27262/15369

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านโคกเขา(บ้างเขากระโดง) 2.วัดไทยเจริญ 3.โรงเรียนคงสิทธิ์วิทยา 4.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27271/15204

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านพลวง

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านพลวง 2.โรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านพลวง 3.โรงเรียนคงชัยสิทธ์วิทยา 4.วัดไทยเจริญ 5.บ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง)

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในปี พ.ศ. 2550

  1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านไทยเจริญ 3.บ้านหินลาด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21367/15470

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฎร์ 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ในปี พ.ศ. 2550

  1.วัดวิเศษสุขาราม 2.วัดสวายสอ 3.วัดพระอังคาร 4.โรงโม่หินของโครงการ

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจวัดระดับเสียง จากการระเบิดของบริษัททองขาว จำกัด

  โรงเรียนบ้านคลองปลาหอย และบ้านเลขที่ 409 หมู่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดพชรบูรณ์

  บ้านไร่

บ้านไร่ อุทัยธานี

  25103/15552

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย

  บ้านหนองใหญ่

  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

หาดใหญ่ สงขลา

  27651/15229

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 3.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาพระ 2.บริเวณบ้านสีสอน 3.บริเวณบ้านควนดินแดง 4.บริเวณวัดถ้ำเขาพระ

  ทุ่งหวัง

เมือง สงขลา

  27640/15483

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณวัดอ่างทอง 2.บริเวณบ้านทุ่งหวัง(บ้านคลองโหนด) 3.บริเวณฟาร์มสุกรด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาราม(วัดเขาราม)

  นากระตาม

ท่าแซะ ชุมพร

  28509/15156

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 3.บริเวณชุมชนบ้านคลองกรูด

  หน้าเขา

เขาพนม กระบี่

  23935/15157

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554

  1.บริเวณบ้านเขาดิน 2.บริเวณบ้านบางสร้าน 3.บริเวณโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30987/15946

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดสีนติวัน 2.บริเวณที่ว่าการ อบต.บ้านซากโดน

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  281610/15418

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาสินทรัพย์ 2.บริเวณโรงโม่หินศิลาเจริญกิจ3. บริเวณบ้านคุ้งเขียว(ตรวจวัดปริมาณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) 4.บริเวณบ้านซับชะอม(ตรวจวัดปริมาณบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม)5.บริเวณบ้านสะพานขาว(ตรวจวัดปริมาณโรงเรียนบ้านธารทองแดง)6.บริเวณวัดถ้ำศ

  หนองกระโดน

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

  32259/15866

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณวัดเขามะโน 2.บริเวณวัดเขาเรือ 3.บริเวณกลุ่มบ้านแยกเขาเรือ 4.บริเวณกลุ่มบ้านเขาเรือ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  สุขสำราญ

ตากฟ้า นครสวรรค์

  32220/15380

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านเขาดินแดง 3.บริเวณบ้านซับสำราญ 4.บริเวณบ้านธารเกษตร

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  28672/15275

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณวัดหนองเขศรีมงคล

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 | 53

Visitor Number
5328650
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]