การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  บ่อทอง

บ่อทอง ชลบุรี

  21389/15738

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณสถานีอนามัยคลองใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ

  เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ท่าใหม่ จันทบุรี

  26298/15253

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก

  เทศบาลตำบลสุนทรภู่

แกลง ระยอง

  30999/16088

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณบ้านวังกลอย

  ชากพง

แกลง ระยอง

  30995/16025

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนวัดพลงไสว 2.บริเวณบ้านอ่าวเจริญ 3.บริเวณบ้านหนองสะพาน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21378/15248

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านหินดาด 2.บริเวณบ้านเขาไผ่ 3.บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) 4.บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ท่าใหม่ จันทบุรี

  26298/15253

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 17/2 2.บริเวณกลุ่มบ้านหนองนกเอียง 3.บริเวณบ้านหนองกะพ้อ 4.บริเวณบ้านลำมหาชัย 5.บริเวณบ้านเรือนราษฎรปากทางเข้า-ออกโรงแต่งแร่ 6.บริเวณโรงแต่งแร่ 1

  โคกไม้ลาย

เมือง ปราจีนบุรี

  29360/15641

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณวัดท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 3 3.บริเวณวัดโพธิ์ปากพลี หมู่ที่ 2 4.บริเวณบ้านแหลมยาง บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4

  บ่อทอง

หนองม่วง ลพบุรี

  32145/16051

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านป่าแดง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านเขาสัก 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1บริเวณบ้านช่องเขา ( ทิศเหนือ)2บริเวณบ้านพรุใต้ (ทิศตะวันตก) 3บริเวณบ้านเนินสำลี (ทิศตะวันออก)

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเคียม 2.บริเวณชุมชนบ้านนางประหลาด 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า 4.บริเวณโรงเรียนบ้านนางประหลาด

  เขาขาว

ห้วยยอด ตรัง

  23899/15221

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเคียม 2.บริเวณชุมชนบ้านนางประหลาด 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  33382/16041

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเคียม 2.บริเวณชุมชนบ้านนางประหลาด 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า 4.บริเวณโรงเรียนบ้านนางประหลาด

  หาดขาม

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

  21234/15201

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณบ้านโป่งกะสัง

  เทศบาลเมืองหัวหิน

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  12936/15955

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณวัดเขาใหญ่อรุณราษฎร์ 2.บริเวณชุมชนบ้านนาตาช้าง 3.บริเวณสำนักงานโครงการ

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 3.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงาทางด้านทิศตะวันออก

  พงษ์ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

  21255/15216

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 3.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงาทางด้านทิศตะวันออก

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎร์ทางทิศตะวันออก 3.บริเวณวัดห้วยไทรงาม

  หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

  20715/15944

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลาพัฒนา 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 4.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  15716/15860

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณชุมชนบ้านโป่งแค 3.บริเวณเขตคำขอประทานบัตร

  ห้วยทราย

เมือง ประจวบคีรีขันธ์

  21186/14721

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้.

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ 2.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลบ้านแปะ

จอมทอง เชียงใหม่

  31224/15464

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ 3.บริเวณโรงโม่หิน

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31643/16072

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณสำนักงานของโครงการ 2. บริเวณบ้านบูเก๊ะยามู 3.บริเวณบ้านทอน 4.บริเวณบ้านปาเซปูเต๊ะ 5.บริเวณบูเกีสูตอ

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25856/14715

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 3.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  32144/16023

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณบ้านป่าแดงหลง

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโครงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านคีรี 3.บริเวณบ้านเปล 4.บริเวณบ้านค่าย

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบ้านบาตัน 3.บริเวณบ้านพร่อน 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาอุตสาหกรรม

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียงในบรรยากาศ ปี 2558

  1.บริเวณโครงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านคีรี 3.บริเวณบ้านเปล 4.บริเวณค่าย

  ป่าพลู

บ้านโฮ่ง ลำพูน

  25970/15996

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณสำนักสงฆ์อารามบ่อแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2บริเวณบาตูปูเต๊ะ 3.บริเวณบ้านเนียง 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.เจริญทิพย์การโยธา 5.พื้นที่โครงการบริเวณ

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12344/16010

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบาตูปูเต๊ะ 3.บริเวณบ้านเนียง 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.เจริญทิพย์การโยธา 5.บริเวณพื้นที่โครงการ

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12338/15154

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านลิดล 2.บริเวณบ้านบาตัน 3.บริเวณบ้านพร่อน 4.บริเวณโรงโม่หินศิลาอุตสาหกรรม

  ถ้ำกระต่ายทอง

พรานกระต่าย กำแพงเพชร

  30754/15692

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง 2.บริเวณสำนักสงฆ์เขาพระ 3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านโพธิ์ใหม่พัฒนา

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณพื้นที่ประทานบัตร 2.บริเวณโรงโม่หิน 3.บริเวณสำนักงานศูนย์สร้างทางลำปาง 4.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู

  ลิดล

เมือง ยะลา

  12337/15272

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณโรงโม่หิน หจก.พีรดลศิลา 2.บริเวณโรงโม่หิน หจก.ธนบดีศิลา 3.บริเวณบ้านลิดล 4.บริเวณบาตัน 5.บริเวณกูเบ

  ตาเนาะแมเราะ

เบตง ยะลา

  31535/15394

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน 2.บริเวณชุมชนบ้านปิยมิตร 1 3.บริเวณโร่งโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30391/15282

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณพื้นที่คำขอประทานบัตร 2.บริเวณพื้นที่โรงโม่หินหาญกิติชัย 3.บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง 4.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  32112/15364

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  บริเวณชุมชนบ้านทุ่งผึ้งที่อยู่ริมเส้นทางถนน รพช.สายบ้านปางค่า-บ้านผาตูบ ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลเกล็ดเเก้ว

สัตหีบ ชลบุรี

  33189/16070

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ (บ้านโค้งวันเพ็ญ) 3.บริเวณวัดเขาชีจรรย์ 4.บริเวณบ้านราษฎรริมเส้นทาง (บ้านโค้งวันเพ็ญ)

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20984/14574/20986/14573

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านหนองนกกระเรียน 2.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านบ่อเพลง 3.บริเวณบ้านซับผักกาด 4บริเวณบ้านซอน 5..บริเวณบ้านโพธิ์ทอง 6.บริเวณบ้านห้วยลึก 7.บริเวณบ้านหนองขาม8.บริเวณบ้านใหม่ชุมแสง 9.บริเวณบ้านโค้งพยุหะ

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนวัดทุ่งหลวง 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21090/15975

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณบ้านท่าล้อ 3.บริเวณบ้านเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง

  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ปากท่อ ราชบุรี

  21084/15933

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณบ้านเขาพระเอก 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนวัดทุ่งหลวง 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านแสนกะบะ 3.บริเวณบ้านหนองแก 4.บริเวณบ้านพักคนงาน

  รางบัว

จอมบึง ราชบุรี

  20958/14626

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557

  1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านแสนกะบะ 3.บริเวณบ้านหนองแก 4.บริเวณบ้านพักคนงาน

  หน้าที่   12345678910111213 | 14 151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5623132
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]