การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  22110/13577

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บจก.เทพประทานการแร่ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24783/15084

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  24701/15085

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงาน บริษัท ศิลาสินกาญจน์ 2.วัดถ้ำม่านวิจิตร(บ้านถ้ำ) 3.บ้านเขาวังหีบ 4.บ้านดงตาล 5.บ้านดงกระเบา(สำนักงานเกษตรจังหวัด)

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552

  1.สำนักงานบริษัทโรงโม่หินด่านช้าง จำกัด 2.บ้านพุสำโรง(1) 3.บ้านพุสำโรง(2)

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28380/15742

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28381/15647

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี 2.บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28327/14970

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินกาญจนาศิลาภัณฑ์

  เทศบาลตำบลพุกร่าง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32481/15741

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.วัดหนองจิก 2.โรงเรียนท้ายพิกุล 3.วัดศรีอำพร 4.หมู่บ้านกิตติ

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30221/15521

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงานโครงการ 2.สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำทางทิศเหนือของโครงการ

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  23174/14322

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30217/15577

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมะขามทางทิศตะวันตก 2.บ้านมะขามทางทิศตะวันออก 3.บ้านวัดนอก 4.บ้านท่าแร่

  ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30209/15584

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านห้วยชัน 2.บ้านกงตาก

  เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

  30205/15583

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านคลองลำเพลา 2.บ้านหนองตาเสียด 3.บ้านพรุกระแชง 4.สำนักงานโรงบดย่อยแร่

  ลำพูน

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30224/15664

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านคลองหาเหนือ 2.วัดไทรโพธิ์งาม 3.บ้านเรือนราษฎร(หลังใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 4.โรงแต่งแร่ของโครงการ

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30237/15791

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บ้านดอนหนองใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บ้านเหนือคลอง 4.บ้านไร่ออก 5.โรงโม่หิน

  ปากแพรก

ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

  23225/14814

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศตะวันออก 2.ขอบเขตพื้นที่ทางทิศใต้

  เทศบาลตำบลคลองปราบ

บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

  30210/15398

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหนองปลิง 2.บ้านทางข้าม 3.โรงโม่หิน 4.บ้านคลองปราบ 5.บ้านหนองเภา

  เทศบาลตำบลช้างซ้าย

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

  30246/15829

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเหนือคลองทิศตะวันตก 2.บ้านดอนเนียงใหม่ 3.ที่พักสำนักสงฆ์บ้านเหนือคลอง

  โคกเคียน

เมือง นราธิวาส

  31542/15374

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านบาเซปูเตะ 3.บ้านบูเกะยามู 4.บ้านทอน

  เขาใหญ่

อ่าวลึก กระบี่

  23916/15306

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเลขที่ 1/2 2.บ้านเลขที่ 29/13.บ้านเลขที่ 56/3

  หล่อยูง

ตะกั่วทุ่ง พังงา

  23430/15117

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านทองหลาง 3.บ้านบากัน

  หนองพลับ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

  21261/15628

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สำนักงานโรงโม่หินศรรศิลทอง 2.วัดห้วยไทรงาม 3.บ้านราษฎรทางทิศตะวันออก

  ช้างแรก

บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  21260/15409

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านในไร่

  เขาพระ

รัตภูมิ สงขลา

  27647/15363

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนบ้านเขาพระ 2.สถานีตำรวจชุมชนตำบลเขาพระ 3.ชุมชนบ้านสีสอน 4.ชุมชนบ้านควนดินแดง 5.วัดถ้ำเขาพระ

  คลองเปียะ

จะนะ สงขลา

  27639/15301

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านศาลาน้ำ

  บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

  23230/14819

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ 2.ชุมชนบ้าน กม.47 3.สำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาราม 4.บ้านช่องไฟ

  คูหาใต้

รัตภูมิ สงขลา

  27655/15331

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านหัวยาง(ที่ทำการกำนัน หมู่9) 2.บ้านควนปอม 3.บ้านชายเขา 4.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 5.สำนักงานโรงโม่หิน

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23878/14914

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ

  ทุ่งค่าย

ย่านตาขาว ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ

  โคกสะบ้า

นาโยง ตรัง

  23879/14913

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินของโครงการ

  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

สิเกา ตรัง

  24012/15695

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านทุ่งทวย 2.บ้านเขาเพดาน 3.บ้านหนองห้างต่อ 4.โรงโม่หินของโครงการ

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31517/15280

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านปลักสาวสูง

  กะลุวอเหนือ

เมือง นราธิวาส

  31543/15281

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านปลักสาวสูง

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  31641/15732

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.มัสยิดบ้านบาโงดุดุง

  จวบ

เจาะไอร้อง นราธิวาส

  12249/12917

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงแต่งแร่ 2.มัสยิดบ้านบาโงดุดุง

  สะพลี

ปะทิว ชุมพร

  28511/15271

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสะพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี

  ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง สตูล

  23943/15223

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านปลักสาวสูง

 

  15774/14787

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 3.วัดเขาอีก่วน 4.บ้านโรงเรียนบ้านห้วยหิน

  เทศบาลตำบลทับไทร

โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

  26305/15192

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บ้านทุ่งกร่าง 3.บ้านพังงอน

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านสุขไพรวัน 2.บ้านสี่แยกกองดิน 3.บ้านกองดิน 4.บ้านท่าอิฐ 5.สำนักงาน บริษัท สหวิศวก่อสร้าง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ

 

  29348/15233

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.ชุมชนบ้านหน้าเขา 2.บ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3.บ้านโคกป่ากล้วย

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านไร่ไหหลำ 2.บ้านวังตะโก 3.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.โรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.บ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.วัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านหัวโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงหินของโครงการ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านมาบหวาย 2.วัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านหัวโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงหินของโครงการ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29958/15518

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  หน้าที่   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 | 44 454647484950515253

Visitor Number
5328523
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]