การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เเม่ตื่น

เเม่ระมาด ตาก

  30783/15877

ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 2. บริเวณบ้านห้วยมะข ามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่) 3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร

  เทศบาลตำบลแม่ปาน

ลอง แพร่

  22394/15482

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ. 2556

  1. สำนักงานโรงโม่หิน 2. โรงเรียนบ้านแก่งหลวง

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30458/15853

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบหลวง 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

  แม่ตีบ

งาว ลำปาง

  30457/15854

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบหลวง 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

  นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง ลำปาง

  30475/15995

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ

  เทศบาลตำบลแม่ทะ

แม่ทะ ลำปาง

  30400/15573

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านหัวเสือ

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30687/15113

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ่ำธรณี

  ศรีค้ำ

แม่จัน เชียงราย

  31101/15128

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1. บริเวณบ้านแม่สลองใน

  เทศบาลตำบลป่าแงะ

ป่าแดด เชียงราย

  31103/15287

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย

  วังประจบ

เมืองตาก ตาก

  25695/14506

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณปากทางเข้าบ้านชะลาดระฆัง 3.บริเวณลานกองสต๊อกโรงโม่ 3 4.บริเวณลานกอลสต๊อโรงโม่บุญบันดาล 4/1

  วังจันทร์

สามเงา ตาก

  28297/15582

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  บริเวณบ้านดงลาน

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  22886/15179

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.โรงโม่หินโครงการ 2.ชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ 3.ชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 4.ชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก 5. ชุมชนบ้านห้วยก้า

  เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

  31221/15180

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.โรงโม่หินโครงการ 2.ชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ 3.ชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 4.ชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก 5. ชุมชนบ้านห้วยก้า

  บ่อทอง

ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

  22347/14889

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

  นาขุนไกร

ศรีสำโรง สุโขทัย

  30686/15119

ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.วณบ้านลุเตา 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี

  เทศบาลตำบลผาจุก

เมือง อุตรดิตถ์

  22376/15400

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2.บริเวณวัดผาจัก 3.บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21399/15856

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หิน

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ้านมาบหวาย

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21358/15596

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณบ้านวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณโรงโม่หินโครงการ

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1. จุดตรวจวัดบ้านกำนัน ตำบลบ่อพลอย 2. จุดตรวจวัดที่บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจสอบการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 3 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บริเวณบ้านไหหลำ (หลังใกล้สุดทางทิศใต้)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21372/15606

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 4.บริเวณโรงโม่หินหจก.ทัศนาชลบุรี

  บ่อพลอย

บ่อพลอย กาญจนบุรี

  26683/15136

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ้านกำนัน ต.บ่อพลอย 2.บริเวณโรงเรียนบ้านปะอำ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินศิลามหานคร 2.บริเวณวัดนันทวัน (บ้านมาบหวาย ต.หนองข้างคอก) 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียน(บ้านมาบหวาย ต.ห้วยกะปิ) 4.บริเวณบ้านห้วยกะปิ 5.บริเวณวัดจรูญราษฎร์(บ้านห้วยทวน

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21379/15245

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21388/15469

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณวัดวังตะโก 4.บริเวณโรงโม่หิน หจก.ทัศนาชลบุรี

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  30985/15819

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เมือง ระยอง

  23720/15077

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21361/15591

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555

  1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ้านมาบหวาย

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555

  1.บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน 2.บริเวณโรงโม่หินสุวลี 3.บริเวณบ้านในหุบ 4.บริเวณบ้านวังตะโก 5.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไหหลำ 7.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ

  เทศบาลตำบลเหมือง

เมือง ชลบุรี

  21380/15246

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2. บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง

  เขาหินซ้อน

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  29814/15981

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านเลขที่ 17/2 2.บริเวณกลุ่มบ้านหนองนกเอียง 3.บริเวณบ้านหนองกะพ้อ 4.บริเวณบ้านลำมหาชัย 5.บริเวณบ้านเรือนราษฎรปากทางเข้า-ออกโรงแต่งแร่ 6.บริเวณโรงแต่งแร่ 1

  ผาสิงห์

เมือง น่าน

  31112/15364

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556

  ชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21387/15598

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 5.บริเวณบ้านมาบหวาย 6.บริเวณบ้านชากพุดซา 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ

  หนองไผ่แก้ว

บ้านบึง ชลบุรี

  21390/15600

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณชุมชนบ้านหินดาด 2.บริเวณบ้านเขาไผ่ 3.บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) 4.บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21375/15320

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1

  ช้างข้าม

นายายอาม จันทบุรี

  26315/15527

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านเขาดัน 2.บริเวณบ้านหนองไทร 3.บริเวณโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลกองดิน

แกลง ระยอง

  30967/15390

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556

  1.บริเวณบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณบ้านสี่แยกกองดิน 3.บริเวณบ้านกองดิน 4.บริเวณบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณสำนักงานของโครงการ

  หน้าที่   123456789101112131415161718192021 | 22 23242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Visitor Number
5621755
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]