การตรวจ ระดับเสียง

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31107/15407

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  จำป่าหวาย

เมือง พะเยา

  31108/15370

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.ทางเข้าโรงโม่ 2.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31109/15395

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  เทศบาลตำบลแม่กา

เมือง พะเยา

  31110/15408

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดพระธาตุดอยน้อย 2.วัดร่องขุย 3.วัดแม่กาหลวง 4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 5.พระธาตุแจ้โว้

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21396/15737

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน 2.บ้านในหุบ 3.สถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ 4.บ้านไร่ไหหลำ

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21357/15467

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านมาบหวาย 2.วัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านหัวโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงหินของโครงการ

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21371/15373

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.ชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4.โรงโม่หิน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21391/15608

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน(ไร่ไหหลำ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  21395/15618

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านมาบหวาย(ต.หนองข้างคอก) 2.บ้านมาบหวาย(ต.ห้วยกะปิ) 3.บ้านห้วยกะปิ 4.บ้านห้วยทวน(วัดจรูญราษฎร์) 5.โรงโม่หิน

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21397/15784

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านมาบหวาย 2.วัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านหัวโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงหินของโครงการ

  บางพระ

ศรีราชา ชลบุรี

  21400/15786

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่6/2 2.บ้านเลขที่123/1

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21392/15694

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26972/15559

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1-4. โรงประกอบโลหะกรรม 5.ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.เขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26973/15560

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5. ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.บเขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26983/15473

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 3.วัดผาน้อยดอยวิเวก 4.วัดป่าโคกมน 5.วัดหนองขาม

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หินของบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.หนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงโม่หิน 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนสีชมพู(บ้านศรีสงคราม) 4.วัดหนองขาม 5.วัดป่าโคกมน

  ปากชม

ปากชม เลย

  27177/15721

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.โรงแต่งแร่ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศในระหว่าง วันที่ 21-23 เมษายน 2551

  1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงษ์ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังม่วง 4.บริเวณชุมชนบ้านนาสมหวัง

  เทพคีรี

นาวัง หนองบัวลำภู

  26954/15512

ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 21 เมษายน 2551

  1.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงษ์

  ตาเกา

น้ำขุ่น อุบลราชธานี

  31870/15578

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551

  1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านน้ำขุ่น 3.บริเวณบ้านตาเกา 4.บริเวณตาเอ็ม

  หนองข้างคอก

เมือง ชลบุรี

  21353/15599

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31088/15556

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านโคกหิน 4.โรงโม่หินสุรินทร์ศิลาทิพย์

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31430/15461

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังผาดำ 2.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 3.บ้านนาฝาย 4.สองคอน 5.บ้านหนองแห้ว 6.โรงโม่หิน 7.บ้านทับคล้อ

  นาฝาย

ภูผาม่าน ขอนแก่น

  31435/15462

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังผาดำ 2.สำนักสงฆ์ภูถ้ำแกลบ 3.บ้านนาฝาย 4.สองคอน 5.บ้านหนองแห้ว 6.โรงโม่หิน 7.บ้านทับคล้อ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28706/15399

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านหินกาบ

  หนองน้ำแดง

ปากช่อง นครราชสีมา

  28802/15686

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านหินกาบ 2.โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์วราราม 3.วัดถ้ำไตรรัตน์ 4.บ้านหนองน้ำแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26968/15574

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5.ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.บเขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.เขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26969/15575

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5.ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.เขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26970/15576

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5.ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.เขตประทานบัตรทิศใต้ 10.ขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  เขาหลวง

วังสะพุง เลย

  26971/15558

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.-4.โรงประกอบโลหะกรรม 5.ขุมเหมือง 6.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เขตประทานบัตรทิศตะวันออก 8.เขตประทานบัตรทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.เขตประทานบัตรทิศใต้ 10.บขุมเหมืองเปิดใหม่ด้านทิศตะวันออก

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31087/15565

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านประทัดบุ 2.บ้านโคกลาว 3.บ้านโคกหิน 4.โรงเรียนบ้านพนม 5.โรงโม่หิน

  ไพล

ปราสาท สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  ประทัดบุ

ปราสาท สุรินทร์

  31084/15416

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.โรงโม่เทพศิลา

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31080/15562

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง

  เจริญสุข

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27273/15241

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่หินแบล็คซี 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.วัดพระอังคาร 4.วัดสวายสอ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27275/15472

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านพลวง 3.บ้านห้วยลึก 4.บ้านเขากระโดง 5.โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  บริบูรณ์

สีชมพู ขอนแก่น

  15514/15190

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านโนนสวัสดิ์ 2.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  15516/15404

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551

  1.บ้านวังยาวน้อย 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หิน 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดโรงโม่หิน

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านหินลาด 2.บ้านห้วยลึก 3.บ้านไทยเจริญ

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27272/15205

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพลวง 2.บ้านโคกตาสิงห์ 3.บ้านโคกเจริญ

  เทศบาลตำบลถาวร

เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

  27259/15324

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.เหมืองนางรองศิลาทิพย์

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27264/15242

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27265/15279

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.โรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31854/15397

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง เมื่อวันที่ 7 ? 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.วัดป่าคีรีบรรพต 4.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. เกษตรภูทอง(1) 6.เกษตรภูทอง (2) 7.บ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.โรงโม่หินบริษัท ศิลาน้ำยืนจำกัด 10. บ้านหนองแจงแมง 11.วัดโรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 12.โรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐ อิ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31862/15535

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง เมื่อวันที่ 7 ? 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.วัดป่าคีรีบรรพต 4.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. เกษตรภูทอง(1) 6.เกษตรภูทอง (2) 7.บ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.โรงโม่หินบริษัท ศิลาน้ำยืนจำกัด 10. บ้านหนองแจงแมง 11.วัดโรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 12.โรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐ อิ

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31864/15523

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง เมื่อวันที่ 7 ? 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.วัดป่าคีรีบรรพต 4.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. เกษตรภูทอง(1) 6.เกษตรภูทอง (2) 7.บ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.โรงโม่หินบริษัท ศิลาน้ำยืนจำกัด 10. บ้านหนองแจงแมง 11.วัดโรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 12.โรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐ อิ

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31871/15601

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง เมื่อวันที่ 7 ? 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

  1. บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.วัดป่าคีรีบรรพต 4.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. เกษตรภูทอง(1) 6.เกษตรภูทอง (2) 7.บ้านสงวนรัตน์ 8.วัดโนนทอง 9.โรงโม่หินบริษัท ศิลาน้ำยืนจำกัด 10. บ้านหนองแจงแมง 11.วัดโรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 12.โรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐ อิ

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29956/15509

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  ไทยอุดม

คลองหาด สระแก้ว

  29957/15517

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551

  1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง

  หน้าที่   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | 51 5253

Visitor Number
5569520
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]