>>>  News Update 

ผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ

       ขอสรุปผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ   ดังนี้ 


Update news:
2551-10-24 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2551
           ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  24  จังหวัด  อปท. 52  แห่ง 
Update news:
2551-10-08 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2551
          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  25 จังหวัด  อปท.  59  แห่ง  
Update news:
2551-09-11 > อ่านรายละเอียด

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี
        เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2551 ทาง ฝ.พร. และ สอจ.อุบลราชธานี  จัดประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
Update news:
2551-09-10 > อ่านรายละเอียด

การส่งรายงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

      เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2551  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


Update news:
2551-09-03 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2551
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม 2551 มี อปท.รายงานมา  จำนวน 17 จังหวัด อปท. 31 แห่ง 
Update news:
2551-08-22 > อ่านรายละเอียด

การมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2551
     เมื่อวันที่  28  กรกฏาคม  2551  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดพิธีเพื่อเชิดชูเกียรติ  และมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ประจำปี 2551 
Update news:
2551-08-04 > อ่านรายละเอียด

เชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม

           ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนกันยายน 2551


Update news:
2551-08-04 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2551

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน  7  จังหวัด  อปท. 11 แห่ง


Update news:
2551-07-28 > อ่านรายละเอียด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551
     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาในหัวข้อ ?อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. และประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม?   ในวันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม  2551

Update news:
2551-07-23 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   1234567891011121314151617181920 | 21 22232425262728

Visitor Number
5627304
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]