>>>  News Update 

การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.
   ในระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 52 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ
Update news:
2553-03-22 > อ่านรายละเอียด

การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.

   ในระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. 53 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำรับทราบปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ


Update news:
2553-03-19 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน   20 จังหวัด  อปท. 42  แห่ง           

Update news:
2553-02-26 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม 2553

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน 35 จังหวัด  อปท. 88 แห่ง                                                


Update news:
2553-02-04 > อ่านรายละเอียด

เรื่อง "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน จังหวัดอุบลราชธานี"

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


Update news:
2553-01-07 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2552
         สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  8  จังหวัด  อปท. 9  แห่ง
Update news:
2553-01-07 > อ่านรายละเอียด

เรื่อง การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
Update news:
2553-01-04 > อ่านรายละเอียด

อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังฮ่องกง
    อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมจำนวน 2 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552
Update news:
2552-12-22 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
        สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  22  จังหวัด  อปท. 75  แห่ง
Update news:
2552-12-02 > อ่านรายละเอียด

สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2552

       สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  35  จังหวัด  อปท. 80  แห่ง


Update news:
2552-11-12 > อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   1234567891011121314151617 | 18 19202122232425262728

Visitor Number
5328453
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]